2005/Sep/10

1. คลิ๊ก Start > Run
2. พิมพ์ cmd แล้วกด Enter
3. จากนั้นพิมพ์ CONVERT C: /FS:NTFS
4. จากนั้นจะห้เราใส่ Volume Label ของไดร์ฟที่เราจะเปลียน (ดู Volume Lable ได้จาก พิมพ์ dir/w จากนั้นดูตรงคำว่า Volume in drive C is XXXXXXX เอาตรง XXXXXXX มาใส่ครับ) จากนั้นกด Enter
5. จากนั้นจะขึ้นมาถามให้เราตอบ y ครับ เป็นอันเสร็จ

2005/Aug/16

http://sakuraheaven.com/mirrors/ http://tracker.thaidat.com http://tracker.forstudent.com
http://www.indie-o.com:6969
http://www.ikkyonline.com
http://www.18jav.com
http://bt.kpn09.net
http://tracker.fbfan.org
http://www.javtalk.com
http://th-dude.homeip.net
http://www.jam-pic.com
http://www.baiyar.com
http://www.mah-noii.com

2005/Aug/16

อุปนิสัยที่ 1 ชีวิตเริ่มต้นจากใจของเราเอง
การกระทำของฉันตั้งอยู่บนคุณค่าที่ฉันเลือกกำหนดเอง แทนที่จะขึ้นอยู่กับอารมณ์ ความรู้สึก และสถานการณ์รอบตัวฉัน

อุปนิสัยที่ 2 เริ่มต้นที่จุดสุดปลายของความคิด
ฉันได้เขียนเป้าหมายชีวิตของฉันเองที่มีความหมาย และแสดงออกซึ่งทิศทางสำหรับชีวิตของฉันหรือไม่

อุปนิสัยที่ 3 ทำสิ่งที่ควรทำก่อน
ฉันปฏิเสธเป็นหรือไม่ต่อสิ่งที่ไม่สำคัญ ไม่ว่าสิ่งนั้นจะดูเหมือนเร่งรีบมากแค่ไหน และฉันไม่ปฏิเสธแต่ทำ สิ่งที่คิดว่าสำคัญ หรือไม่

อุปนิสัยที่ 4 คิดชนะ-ชนะ
ฉันค้นหาประโยชน์ที่เกิดขึ้นร่วมกัน ภายใต้ความสัมพันธ์กับผู้อื่นแบบพึ่งพาซึ่งกันและกัน

อุปนิสัยที่ 5 ฟังผู้อื่นให้เข้าใจ ก่อนที่จะให้เขาเข้าใจเรา
ฉันพยายามหลีกเลี่ยงการตอบสนองที่อยู่บนมุมมองจากตัวฉันเอง แต่ในทางตรงข้ามฉันจะพยายามฟังผู้อื่นและทำความเข้าใจจากมุมมองของผู้พูด ก่อนที่จะให้ผู้นั้นเข้าใจในตัวฉัน

อุปนิสัยที่ 6 รวมพลังอย่างสร้างสรรค์
ฉันให้คุณค่ากับความคิดเห็น มุมมอง และ แนวคิดที่แตกต่างของผู้อื่น ในทุกครั้งที่ต้องการคำตอบ

อุปนิสัยที่ 7 ลับคมเลื่อย
ฉันจะปรับปรุงและพัฒนาชีวิตของตนเองอย่างต่อเนื่องทั้งด้าน ร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ และ สังคมอารมณ์